فهرست بستن

تماس با ما

آدرس کارخانه :زنجان شهرک صنعتی علی آباد سایت یاس قطعه 31

info @ salamatshimi.ir

کدپستی:4331158785

تلفکس024.32221628