پشه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پشه

بیش از صد گونه پشه در ایران و بیش از 3000 گونه در جهان وجود دارد. گونه‌های پشه در مناطق ایران عبارتند از: پشه‌های خانگی، پشه‌های جنوبی، پشه شمالی، پشه کوره، پشه خاکی و پشه‌هایی که روز گزش هستند. برخی از این گونه‌ها قادرند در کمتر از یک هفته به سرعت تولید مثل کرده و تکثیر پیدا کنند. بیشتر آن‌ها در طی 14-10 روز بالغ شده، اما مهمترین نکته این است که پشه‌ها به سرعت رشد می‌کنند و برای حفظ خود نیاز به رطوبت دارند. پشه‌های ماده تا حدود یک سال باقیمانده و بعد در همان حالی که به دنیا آمده‌اند، از بین می‌روند. افزایش جمعیت پشه‌ها در طول سال‌ها ادامه دار است. برخی از پشه‌های ماده تولید و تکثیر خود را بدون اینکه نیازی به تغذیه داشته باشند، انجام می‌دهند. در حقیقت آن‌ها زندگی کوتاهی دارند. این پشه‌ها اغلب چند صد تخم می‌گذارند و در مدت زمان کوتاه قادر به ایجاد جمعیت‌های بزرگ هستند. آب ساکن یکی از محل‌های مناسب برای تولیدمثل این حشرات می‌باشد و مکان‌های بسیاری در اطراف خانه‌ی شما وجود دارد که پشه‌ها در آنجا قادر به تولید می‌باشند. مهم‌ترین نکته در نابودی پشه کاهش میزان رطوبت محیط است. کنترل پشه باید در مکان‌هایی که تولیدمثل می‌کنند، صورت می‌گیرد. اگر بتوان لارو این حشرات را در مکان تکثیر آن‌ها از بین برد، گام مؤثری در نابودی آن‌ها برداشته‌ شده است.