فهرست بستن

مایع چاه ریز SHOW

مایع چاه ریز سوسک کش شو در دو حجم یک و نیم لیتری بهینه شده، و بسیار کم بو برای مبارزه با سوسری های مقاوم می باشد. همچنین با توجه به میکرو امولسیون بودن، گزینه مناسبی برای نفوذ به تخم حشراتی که محل تخم گذاری آنها روی دیواره های شتر گلو و سیفون چاهک ها بوده می باشد. این مایع با توجه به استفاده از ماده وایت اسپیریت ۴۰۲ و چگالی کاهش یافته، از آب بسیار سبک تر بوده و این ویژکی باعث مانگاری ماده بر روی آب فاضلاب بوده و پس از استفاده از آب باز هم به دلیل سبک تر بودن ماده حشره کش تا ماه های متوالی روی آب باقی مانده و اثر کشندگی و بازدارنگی برای حشره عبور کننده یا تخم گذار را دارا می باشد .

ArabicEnglishPersian