عنکبوت

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. عنکبوت

عنکبوت‌ها از مخوف‌ترین آفات به شمار می‌آیند. برخی از آن‌ها در اندازه‌های بزرگ و مو دار هستند مانند عنکبوت‌های گرگی wolf spider و عده‌ای از این گونه‌ها کوچک و براق بوده مانند black widow spider می‌باشد. عنکبوت‌ها از دسته تنندگان بوده که شامل عنکبوت‌ها، عقرب‌ها، کنه‌ها و … می‌باشند. اما تنها تننده‌ای هستند که غده‌های ویژه‌ای برا تولید ابریشم در شکم خود دارند. بدن آن‌ها دارای دو بخش است: ترکیبی از سر و قفسه سینه cephalothorax و بخش دیگر بخش شکمی. همه‌ی گونه‌های عنکبوت دارای 8 پا و بیشتر آن‌ها دارای 8 چشم می‌باشند. عنکبوت‌ها گوش ندارند و به جای آن موهای کوچک در پاهای آن‌ها وجود دارد که از این طریق ارتعاشات صوتی را احساس می‌کنند. عنکبوت‌ها قابلیت تنفس دارند و از آنجا که خون تمام فضاهای خالی بدن را پر کرده به آن‌ها کمک می‌کند پاهای خود را سفت نگه داشته و راه بروند.

رشد عنکبوت‌ها به دنبال پوست اندازی آن‌ها صورت می‌گیرد به این صورت که پوست قدیمی خود را دور می‌اندازند و پوست جدیدی را ایجاد می‌کنند و تا قبل از بزرگ شدن چندین بار پوست اندازی می‌کنند. بیشتر عنکبوت‌ها طول عمرشان یکسال بوده ولی برخی از رتیل‌ها سال‌های طولانی زندگی می‌کنند. چشم‌ها دارای عدسی‌های مستقل و سریع‌تر از چشمهای مرکب است که برای مسافت‌یابی در شب یا روز به ویژه برای عنکبوت‌های جهنده برای شکار مؤثر است. شاخک‌ها یا موهای جلوی دهانی دارند که در بلع غذا کمک می‌کند. عنکبوتهای تارافکن دارای عدسی‌های چشمی بزرگی هستند که به آن‌ها حتی شب هنگام و با جمع‌آوری نوری اندک دید با کیفیت و وسیع داده‌است.